YT Downloader 7.12.2

YT Downloader 7.12.2

YT Applications – 31MB – Freeware – Windows
YTD là một chương trình Downloader giúp bạn tải video từ YouTube, Facebook, DailyMotion, Vimeo, Metacafe, và hàng trăm các trang web video khác. Nó có một công cụ tăng tốc tiên tiến cho phép bạn tải xuống video 500% nhanh hơn bình thường.

Tổng quan

YT Downloader là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi YT Applications.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của YT Downloader là 7.12.2, phát hành vào ngày 24/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/09/2021.

YT Downloader đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 31MB.

YT Downloader Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho YT Downloader!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có YT Downloader cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại